Svartmögel kan ibland vara svårt att identifiera. Det kan ha en mängd olika utseenden som gör det svårt att avgöra vilken slags svart mögel du kan ha att göra med. Ut över detta så har svart mögel en tendens att utvecklas på dolda platser. Här kommer en lista på tre svart mögel test du kan använda dig av för att avgöra om du har svartmögel. Alla mögeltest i denna artikel kan hittas på mögel-test.se.

Snabb mögel test

Tops testet består av en extra lång tops och ett plastfodral. Detta svart mögel test används i princip bara på områden där angreppet är synligt. Då används svart mögel testet för att se hur omfattande angreppet är. Dock är den bästa användning av detta svart mögel test efter rengöring av området. När svartmöglets är borttvättat/sanerat i ditt hus så är det extra bra att testa området efteråt. Eftersom problemytan har identifierats är det lätt att vara exakt med detta svart mögel test. Dubbelkolla att du verkligen har kommit av med möglet genom att testa ytan med jämna mellanrum. Stryk bomullstoppen över ytan och placera i plasthöljet, bryt det på mitten så att vätskan rinner ner till svart mögel testet. Skaka om och vänta på att vätskan byter färg. Beroende på färgen av vätskan så kan du nu identifiera utsträckningen av angreppet eller ifall rengöringen har varit effektiv.

Luft test

Ibland är det svårt att identifiera ifall där faktiskt är ett angrepp av svartmögel i hemmet. Svartmögel kan växa på dolda ytor så som under kaklet i badrummet, bakom diskmaskinen i köket eller under tapeten i vardagsrummet till exempel. Dock kan människor och djur känna av svartmögel symptom och lukt som kan initiera misstankarna. Då är det perfekt att utföra ett svart mögel test som inte är specifikt till ett litet område. Tops svart mögel test är mycket bra när angreppsområdet redan är identifierat, dock är lufttestet bra för att hjälpa en bekräfta misstankar om dolt svart mögel. Svart mögel test som tar prov från luften kan hjälpa identifiera rummet i huset som har fuktproblem, detta kan även göras med en fuktmätare eller hygrometer. Petridisken placeras i rummet öppen och samlar prov från luften i en timme. Därefter stängs locket och i fyra dagar utvecklas svampkolonier. Beroende på hur många kolonier som uppstår kan du identifiera hur mycket mögelsvamp är i luften.

Dammtest

Ett annat svart mögel test som testar nivån av mögel i ett rum utan att känna till angreppsplatsen är damm testet. Detta svart mögel test tillåter dig att testa med stor säkerhet nivåerna, typen och allvarligheten av svartmögel angreppet. Detta är eftersom att damm är något som bildas över längre tid och därför samlas ett mer koncentrerat spår av mögel här. Du kan därför genom att testa dammet mäta svartmögelnivån över en längre tid och med större säkerhet. Tryck svart mögel testet mot en dammig yta för att plocka upp ett prov. Detta svart mögel test skickas därefter till ett labb i en förfakturerad låda. Här analyseras provet och då kan det fastslås vilken slags svartmögel du har att göra med, hur stora mängder och hur farligt det egentligen är. Det tar cirka fem dagar att få svar efter att provet har kommit till laboratoriet, då är det möjlig att bestämma vad nästa steg i processen kommer vara.