Tre sätt du kan vara en miljövänlig batterianvändare

Källsortera

Batterier är en nödvändig vara att använda i ens hem, även om det kanske är emot dina principer om miljövänlighet. Batterier innehåller tungmetaller som i sig inte är skadligt när batteriet är intakt och i användning. Men när batteriet inte sorteras och bränns med resten av dina sopor så går tungmetaller som kvicksilver, bly och kadmium ut i luften. När det väl har skett så går tungmetallerna från AA batterierna in i ekosystemet ner i vatten och jord som till sist slutar i djur och människors kroppar. Detta är varför det är så viktigt att källsortera sina AA batteri. Billiga batterier används och slängs snabbt, därför är det viktigt att källsortera korrekt. När alkaliska batterier återvinns kan du återanvända 50% av metallerna, mestadels järn och zink, till vidare användning. Detta är särskilt bra för att sänka behovet av gruvindustrin. Gruvindustrin skadar vår miljö på många sätt när de utvinner metaller för mobiler och annan elektronik, däribland batterier. Se därför till att du gör din del i att få det mesta ut av vår jords resurser genom att källsortera din AA batteri.

Energizer eco advanced AA Batteri

Alkaliska batterier är den vanligaste sortens batterier. Ofta är detta cylindrisk AA batterierna använda runt omkring i hemmets olika apparater. Dessa batterierna laddas ur under användning och när de är helt tomma på ström så går de inte att använda igen. Därför är det svårt att vara miljövänlig när det kommer till användning av alkaliska AA batterier. Dock är där ett nytt batteri på marknaden, Energizer Ecoadvanced AA batterier, som är mera miljövänliga än andra. Dessa billiga batterier är producerade på minst 4% material från återvunna batterier. De kan hålla i 12 år vilket tillåter dig att minska din konsumtion av engångsbatterier. Detta betyder att en del av alla de resurser som gick till spillo förut nu får en användning. I och med detta så sjunker även behovet för att utvinna nya like mycket nya material. 4% kanske låter som en liten mängd återvunna material. Men detta är stora siffror i det stora hela. Men absolut viktigast är det att detta är ett steg i rätt riktning. Genom att använda dessa AA batterierna så stöttar du processen och därmed utvecklingen av denna teknik.

Uppladdningsbara aa batterier

Det är ingen hemlighet att uppladdningsbara batterier är mera miljövänliga då de kan användas flera gånger. När batterierna förvaras i en kylig miljö och inte helt urladdade har de det bäst, och får längst livstid. Så hur vet du om du kan använda uppladdningsbara batterier? Oftast är de lite längre än andra cylindriska AA batterier då de har en säkring inbyggt. Detta är dock inte ett problem ifall dina verktyg eller apparater har en liten fjäder i batterihållaren, detta är gjort så att en mängd olika batterier egentligen få plats där. Uppladdningsbara batterier minskar självklart även mängden engångsbatterier som hamnar på soptippen. Uppladdningsbara AA batterier innehåller även färre farliga metaller som först efter en längre produktlivslängd hamnar på källsorteringen. När de väl källsorteras är det 60% av materialet som kan återvinnas. 30% av detta är kobolt som är en konfliktmetall. För att minska behovet för dessa konfliktmetaller är det rätta steget att återvinna och källsortera sina batterier.