Unghästar 

Troy af Sörtå

Född:2008

e:Triton af Sörtå, ue:Ytterhalls Inferno

Troy gick som 1:a i ringen när han godkändes, med fina 41poäng!

Troy är Champion, och har Gångartsdiplom på 3-årstest!

Foto:Monica Thorsell, 25/1-2014: