Uron v.d Römer RS 525
Dusol RS 370
Componist v.d Römer RS248
Stuart v.d Zandkamp RS483
Skovgaardens Camelot DK SH 603 
Troy af Sörtå

Hingstar vi haft hos oss 

 

OM DU VILL KOMMA OCH BETÄCKA DITT STO MED NÅGON AV

VÅRA HINGSTAR, SÅ GÄLLER DETTA:

STOET SKA VARA FULLT FRISK, AVMASKAD, FULL STAM.NYVERKADE HOVAR.

VI TAR INTE EMOT STON MED DEFEKTER SÅSOM UNDERBETT, EKSEM,PATELLALUXATION.

DU KOMMER PÅ EGEN RISK, DVS. DU ÄR MEDVETEN OM ATT STOET KOMMER

GÅ I HAGE MED FLERTALET ANDRA STON OCH HINGSTEN, SÅ SKADERISK FINNS ALLTID.

VI REKOMMENDERAR ATT DU HAR DITT STO FULLT FÖRSÄKRAD.

OM DET SKULLE BEHÖVAS AKUT VETERINÄRVÅRD TILL DITT STO,

SÅ FÖRBEHÅLLER VI OSS RÄTTEN ATT OMEDELBART TILLKALLA VETERINÄR, ÄVEN OM VI INTE FÅR TAG I DIG.

ALLA VETERINÄRKOSTNADER PÅ DITT STO STÅR GIVETVIS DU FÖR. 

BETÄCKNINGSAVGIFTEN SKA ERLÄGGAS FÖRE DU FÅR TA HEM DITT STO.

OM STOET SKULLE GÅ GALL, SÅ ERHÅLLES EN FRI OMBETÄCKNING MED SAMMA HINGST EFTERFÖLJANDE ÅR ENDAST I DET FALL STOET

ÄR ULTRALJUDAD TOM UNDER BETÄCKNINGSÅRET.

Vid fri ombetäckning så tas alltid betesavgiften ut med 15:-/dygn, el.20:-/dygn i det fall det är ett sto med föl som kommer.

GÅR STOET TOM 2 ÅR I RAD ERHÅLLES INGEN NY FRIBETÄCKNING. OCH VI TAR BARA EMOT STOET IGEN OM HON ÄR SPOLAD

REN, OCH INTE STÅR MED BAKTERIER I LIVMODERN.

BETÄCKNINGSKONTRAKT KOMMER TILLÄMPAS FROM:2012, DÄR DU FÅR SKRIVA UNDER PÅ ATT DU

ÄR INFÖRSTÅDD MED ALLT VI TAGIT UPP HÄR OVAN.